Co je to automatická kresba?

Automatická kresba  je darem, či schopností napojit se na mimosmyslové vnímání energií. Tímto způsobem lze bez zapojení mysli vyjádřit a zachytit energie osob, vztahů, míst, emocí a zvířat.

Autor zná souvislosti a symboliku malovaných energií a je schopen diagnostikovat případné blokády energií na jemnohmotném či fyzickém těle dané osoby, problémy ve vztazích, negativní energie míst, atp.

Automatickou kresbou lze vyjádřit současný stav duše i těla, vypovídá o stavu tady a teď a  otevírá také možnosti nahlédnout do dalšího vývoje dané osoby či vztahu.

Automatickou kresbou lze harmonizovat čakry, auru,  podpořit a aktivovat vnitřní sílu, odstranit energetické bloky a strachy, uvědomit si sebe samotného v podstatě svého bytí.